UAB „Parketo gamyba“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB "Parketo gamyba" elektros gamybai“

UAB „Parketo gamyba“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB "Parketo gamyba" elektros gamybai“ (projekto Nr. 02-011-K- 0046), kuris yra dalinai finansuojamas ES fondų lėšomis.

 

Projekto tikslas - didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime. Projekto įgyvendinimo metu UAB „Parketo gamyba“ savo veikloje įdiegs energijos efektyvumo priemonę – saulės elektrinę, kuri sudarys sąlygas taupyti elektros energiją ir mažinti elektros sąnaudas. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, oro taršos problemų sprendimo, energetinės priklausomybės nuo importuojamų energijos išteklių mažinimo.

 

Bendra projekto išlaidų suma – 214 426 Eur. Iš Europos Sąjungos fondų projekto įgyvendinimui skiriama – 140 961,12 Eur. Likusią dalį įmonė finansuos savo lėšomis.

 

Projekto vykdymo pradžia – 2023 m. rugpjūčio mėn. Projekto vykdymo pabaiga – 2025 m. rugsėjo mėn.